Widmo jest zarejestrowanym obrazem fal elektromagnetycznych przy zróżnicowaniu ich na poszczególne częstotliwości, długości bądź energie. Widmo dostarcza więc szereg bardzo ważnych i przydatnych informacji, które umożliwiają badania i rozwój nauki. Każda z substancji może mieć różne widmo, a więc badając ją zwraca się na nie uwagę.

Widma oczywiście można różnorako podzielić. Widmo ciągłe, pasmowe i liniowe, to podział ze względu na wygląd widma. Widmo ciągłe ma postać szerokich pasów bądź ciągłego obszaru. Jest ono emitowane przez ciała w stanie stałym. Widmo liniowe ma zaś postać oddzielnych linii, które uwidaczniają się na pasku widmowym. Taki widmo emitują gazy cząsteczkowe. Ostatni rodzaj widma, czyli widmo pasmowe, to pośredni stan pomiędzy widmem liniowym, a ciągłym. Wytwarzają je gazowe związki chemiczne.

Podział widm ze względu na sposób ich powstania, czyli na absorpcyjne i emisyjne jest dość prosty. Kolejnym podziałem jest podział ze względu na rodzaje fal: optyczne, rentgenowskie, dźwiękowe i inne. Bardzo charakterystyczne jest widmo światła białego. Składa się ono z sześciu barw: fioletowej, niebieskiej, zielonej, żółtej, pomarańczowej i czerwonej. W zależności od częstotliwości te fale elektromagnetyczne wytwarzają różne barwy. Największą częstotliwość i najmniejszą długość ma oczywiście fala barwy czerwonej. Barwy wchodzące w skład światła białego można otrzymać poprzez rozszczepienie światła białego np. w pryzmacie. Również po burzy możemy zauważyć efekt rozszczepienia światła dzięki pięknej tęczy tworzącej się na niebie. Widma już od dawna pomagają naukowcom, to dzięki nim udało się odkryć między innymi nowe pierwiastki.

Zdjęcie ze strony: Pixabay.com