Co to jest optyka?

Optyka jest bardzo ważnym działem fizyki, który zajmuje się badaniem natury światła, prawami nim rządzącymi oraz oddziaływaniem z materią. Już w starożytnej Grecji ludzie zaczęli interesować się optyką. Zauważono wtedy, że rzeczy wydają się większe, kiedy patrzy się na nie pod większym kątem, że rzeczy są wyższe kiedy spogląda się na nie poprzez wyższy promień […]