Co to jest optyka?

Optyka jest bardzo ważnym działem fizyki, który zajmuje się badaniem natury światła, prawami nim rządzącymi oraz oddziaływaniem z materią. Już w starożytnej Grecji ludzie zaczęli interesować się optyką. Zauważono wtedy, że rzeczy wydają się większe, kiedy patrzy się na nie pod większym kątem, że rzeczy są wyższe kiedy spogląda się na nie poprzez wyższy promień […]

Widmo – ciekawe zjawisko

Widmo jest zarejestrowanym obrazem fal elektromagnetycznych przy zróżnicowaniu ich na poszczególne częstotliwości, długości bądź energie. Widmo dostarcza więc szereg bardzo ważnych i przydatnych informacji, które umożliwiają badania i rozwój nauki. Każda z substancji może mieć różne widmo, a więc badając ją zwraca się na nie uwagę. Widma oczywiście można różnorako podzielić. Widmo ciągłe, pasmowe i […]