Optyka jest bardzo ważnym działem fizyki, który zajmuje się badaniem natury światła, prawami nim rządzącymi oraz oddziaływaniem z materią. Już w starożytnej Grecji ludzie zaczęli interesować się optyką. Zauważono wtedy, że rzeczy wydają się większe, kiedy patrzy się na nie pod większym kątem, że rzeczy są wyższe kiedy spogląda się na nie poprzez wyższy promień oraz między innymi, ze rzeczy widziane pod wieloma kątami są wyraźniejsze. Były to najprostsze prawa optyki, które jednak dały wiele do myślenia ówczesnym myślicielom. Już wtedy wykazano, że kąt odbicia jest równy kątowi padania oraz, że odległość przedmiotu od lustra jest taka sama jak  odległość obrazu w lustrze do powierzchni, od której się odbija.

Do dziś podstawową częścią optyki jest optyka geometryczna. To na niej opiera się całkowita dzisiejsza wiedza. To optyka geometryczna wprowadza pojęcie promień świetlny, który jest cienką stróżką światła. Dzięki niej wiemy, ze światło rozchodzi się równoległymi promieniami i odbija się różnie w zależności od powierzchni. Wiadomo, ze od powierzchni gładkich odbija się jednolicie, a na powierzchniach nierównych ulega rozproszeniu. Światło ulega odbiciu na granicy ośrodków, a kiedy przez nie Przechodzie załamuje się. Geometryczny opis optyki jest bardzo obrazowy i pozwala na wyobrażenie sobie całego mechanizmu jej działania.

Oczywiście światło jest falą. Tak tez powstała optyka falowa, która zajmuje się badaniem falowej natury światła. W jej część wchodzą zagadnienia takie jak interferencja, dyfrakcja, polaryzacja, itd. Światło nie jest niczym innym jak falą elektromagnetyczną o określonej częstotliwości. Światło białe składa się z sześciu podstawowych barw: fioletowej, niebieskiej, zielonej, żółtej, pomarańczowej, czerwonej. Optyka kwantowa zajmuje się zaś opisem światła jako zbioru fotonów.

Zdjęcie ze strony: Pixabay.com